Over het netwerk

Het netwerk behartigt de belangen van homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders, intersexe en queer* personen werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar en voor allen uit de samenleving die dat nodig hebben. Er wordt gestreefd naar zichtbaarheid van de BOA als actief onderdeel van een diverse samenleving. Hiermee geven wij een positief signaal af: je bent vrij en veilig om jezelf te kunnen zijn, ook in je verstandhouding met de overheid en je werk in een publieke functie. We doen dit dus niet voor onszelf; maar voor anderen: wij hopen dat door onze zichtbaarheid, een ander de moed en de steun kan vinden om zichzelf te zijn.

Op dit moment beschikt het netwerk (nog) niet over financiële middelen. Dit betekent dat alle activiteiten door vrijwilligers in privétijd worden gedaan. Ook is er (nog) geen sprake van een ondernemingsvorm zoals een stichting.

 

Om onze doelstellingen te behalen, werken wij nauw samen met andere LHBT-netwerken van de overheid, zoals:

Ook onderhouden wij contacten met LHBT-netwerken van politie in het buitenland, waaronder de Verenigde Staten en Groot Brittannië.

Daarnaast zijn er nog diverse ministeries en gemeenten met ieder een eigen netwerk.

Reacties gesloten.